Tietosuojakäytäntö

1.Sivuston sisällön käyttö

Best-Component.com

Verkkosivusto pidättääoikeuden tulkita tämän sivuston sisältöäja tämän sivuston sisältöävain henkilökohtaiseen käyttöön.Tekijänoikeuksien ja muiden omistusoikeudellisten ilmoitusten sisältämäsisältö,sinun on kunnioitettava ja kopio säilytettävä.oikea lausunto,ei tarkoita sitä,ettäsivustolla ei ole oikeuksia,ei tarkoita sitä,ettäsivusto ei vaadi oikeuksia,ja sinun on kunnioitettava vilpittömän mielen periaatetta ja laillista käyttöäsisältävän sisällön oikeutettuja etuja.muokata,kopioida,julkistaa,julkaista tai levittäätällaisia​​materiaaleja tai käyttääniitämuutoin julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.Käytänäitämateriaaleja mihinkään muuhun verkkosivustoon tai muuhun tulostusmateriaaliin tai verkkotietokoneen ympäristöön.Sisältösivustossa ja muokkaa oikeudellinen suoja tekijänoikeuslailla,luvaton käyttövoi olla tekijänoikeuksia,tavaramerkkejäja muita laillisia oikeuksia.Jos et hyväksy tai rikkoo näitäehtoja,käyttöoikeuden käyttöoikeus lopetetaan automaattisesti ja sinun on välittömästi hävitettäväkaikki ladatut tai painetut materiaalit.

 

2.informaation levittämisen verkkosivusto

Tämän sivuston sisällön saatavuus ilman minkäänlaista takuuta.Ei takaa ehdottoman tarkkuutta ja täydellisyyttä.Tuotteissa,teknologioissa,ohjelmissa,hinnoissa ja jakelussa oleva sivusto voi muuttua ilman erillistäilmoitusta.Sivuston sisältösaattaa olla vanhentunut,Best-Component.com.No sitoutunut päivittämään niitä.Voimakas tiedonsiirto saattaa olla paikallisella alueella,mutta et voi saada tuotetta,prosessia tai palvelua.Voit hakea Best-Component.com-liiketoimintakontaktit ja-jakelija.

 

3.Käyttäjätiedot

Muiden kuin niiden yksityisyyden suojaa koskevien säännösten lisäksi,jotka lähetät tai lähetät materiaalia sivustolle,tai yhteystiedot(jäljempänäyhteisesti"tiedot")katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja ei-omistusoikeuksiksi.Tämän sivuston käyttöei saa olla rikkoo lakeja,asetuksia ja julkista moraalia,ei postitse tai lähetätai lähetälaittomia,uhkaavia,kiusallisia,loukkaavia,räikeitä,pornografisia tai muita laittomia materiaaleja.Jos ihmisilläon informaatiota ja vaikutusta,on näyttöävaroituksesta tai vastalauseesta tähän sivustoon voit vapaasti poistaa viestin tai rajoittaa tietojen rajoittamisen Web-selaimelle ilman,ettätarvitsee etukäteen annettavaa suostumusta,ei ole velvollisuutta lähettääilmoitusta,tilanne on vakava,tämäsivusto voidaan ottaa pois käyttäjältä.

 

4.Käyttäjät vaihtavat sisältöä

Best-Component.com Elääseuraamaan tai tarkastelemaan käyttäjäälähettämään tai lähettämään viestejätai kommunikoimaan pelkästään keskenään tietoja kaikilla vastuualueilla,mukaan lukien,mutta ei rajoittuen,chat-huoneet,Best-Component.com-foorumit tai muut käyttäjäfoorumit ja minkätahansa sisällönvaihdon.Parhaan mahdollisen vaihdon sisältöei vastaa mitään vastuuta riippumatta siitä,aiheuttaako se kunnianloukkausta,yksityisyyttä,epäselvyyttätai muita ongelmia.Best-Component.com Poistamista pidetään väärinkäyttönä,loukkaavana,räikeänätai muuten vastenmielisenäsisällön oikeutena tietoon.

 

5.sivusto ladata ohjelmistoja käytettäväksi

Jos lataat ohjelmiston käyttöoikeuden ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen mukaiseksi,jotta saat kaikki ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot.Kun luet ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ja hyväksyt sen ennen kuin säännökset eivät ehkälataa tai asenna ohjelmistoa.

 

6.Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Sivustolinkit kolmansien osapuolien verkkosivustoille vain sinulle sopiviksi.Jos käytät näitälinkkejä,jätät sivuston.Best-Component.com Ei ole tarkistanut kolmannen osapuolen sivustoja,nämäsivustot ja niiden sisältöeivät hallitse ilman vastuuta.Jos päätät käyttääkaikkia linkkejäkolmansien osapuolten sivustoihin,niiden mahdolliset seuraukset ja riskit,joita omaa.

 

7.Vastuunrajoitus

Best-Component.com Ja sen toimittajat tai mainittu kolmas osapuoli eivät ole vastuussa mistään vahingoista(mukaan lukien,mutta ei rajoittuen menetettyihin voittoihin,kadonneisiin tietoihin tai vahinkojen aiheuttamiin liiketoiminnan keskeytyksiin),onko tällainen vahinko asianmukaisesti käytetty tai jota ei voi käyttääVerkkosivusto ja sivuston linkit mihin tahansa verkkosivustoon tai tällaisten sivustojen sisältämiin tietoihin aiheuttivat,ja riippumatta siitä,onko niilläsopimus,vahingonkorvaus tai muu oikeudellinen perusta etukäteen,ja tämäon ollut tällaista vahinkoa.Laitteiden huoltoon,korjaamiseen tai korjaamiseen tarvittavien tietojen tai tietojen seurauksena sinun pitäisi olla tietoinen siitä,ettäheidän on kannettava kaikki niistäaiheutuvat kustannukset.Best-Component.com Mikäli seuraavista tilanteista ei ole vastuuta:tietojen lähettäminen verkkopalvelun tarjoaja(Best-Component.com.Ja sen valtuutettu henkilö),joka ei ole aloitettu,tiedonsiirto,reititys,yhteydet ja tallennus tapahtuu tarvittavan automaattisen teknisen prosessin,tietoverkkopalvelun tarjoajan valinnan avulla,ja muiden automaattisen vastauksen vaatimusten lisäksi verkkopalvelujen tarjoaja ei valitse nämätietojen tarjoajat ja vastaanottajat,verkkopalveluntarjoajien järjestelmätai verkon välittäjätai lomakkeen tietokopion väliaikainen tallennus normaaleissa olosuhteissa,ei muu kuin tarkoitettu vastaanottaja saanut varatun ajan,joka ei ole pidempi kuin suunniteltu vastaanottaja,jotta hänelläolisi pääsy tietoihin siirto,reititys tai kytkeminen kohtuulliseen aikaan,tiedon tai sisällön tiedonsiirron kautta järjestelmän tai verkon kautta.yhteyden ja tallennuksen tarjoaa tarvittava automaattinen tekninen prosessi,tietoverkkopalvelun tarjoajan valinta,ja muiden automaattisen vastauksen vaatimusten lisäksi verkkopalveluntarjoaja ei valitse näitätiedon tarjoajia ja vastaanottajia,verkkopalveluntarjoajien järjestelmätai verkon välittäjätai väliaikainen lomakkeen tietokopion tallentaminen normaaleissa olosuhteissa,ei muu kuin tarkoitettu vastaanottaja sai varatun ajan,joka ei ole pidempi kuin aiottu vastaanottaja tiedonsaannin,reitityksen tai kohtuullisen ajan liittämisen aikaansaamiseksi järjestelmän kautta tai tiedonsiirtoverkon lähettäminen koskemattomaksi.yhteyden ja tallennuksen tarjoaa tarvittava automaattinen tekninen prosessi,tietoverkkopalvelun tarjoajan valinta,ja muiden automaattisen vastauksen vaatimusten lisäksi verkkopalveluntarjoaja ei valitse näitätiedon tarjoajia ja vastaanottajia,verkkopalveluntarjoajien järjestelmätai verkon välittäjätai väliaikainen lomakkeen tietokopion tallentaminen normaaleissa olosuhteissa,ei muu kuin tarkoitettu vastaanottaja sai varatun ajan,joka ei ole pidempi kuin aiottu vastaanottaja tiedonsaannin,reitityksen tai kohtuullisen ajan liittämisen aikaansaamiseksi järjestelmän kautta tai tiedonsiirtoverkon lähettäminen koskemattomaksi.muiden automaattista vastausta koskevien vaatimusten lisäksi verkkopalveluntarjoaja ei valitse näitätiedon tarjoajia ja vastaanottajia,verkkopalveluntarjoajien järjestelmäätai verkko-välittäjäätai lomakkeen väliaikaisen tallennuksen normaalissa tilanteessa,ei muuta kuin tarkoitettua henkilöävastaanottajalle varattu aika ei ollut pidempi kuin aiottu vastaanottaja,joka tarjosi pääsyn tiedonsiirtoon,reititykseen tai liittämälläsiihen kohtuullisen ajan,järjestelmän tai verkon tiedonsiirron kautta koskemattomaksi.muiden automaattista vastausta koskevien vaatimusten lisäksi verkkopalveluntarjoaja ei valitse näitätiedon tarjoajia ja vastaanottajia,verkkopalveluntarjoajien järjestelmäätai verkko-välittäjäätai lomakkeen väliaikaisen tallennuksen normaalissa tilanteessa,ei muuta kuin tarkoitettua henkilöävastaanottajalle varattu aika ei ollut pidempi kuin aiottu vastaanottaja,joka tarjosi pääsyn tiedonsiirtoon,reititykseen tai liittämälläsiihen kohtuullisen ajan,järjestelmän tai verkon tiedonsiirron kautta koskemattomaksi.ei henkilö,joka on tarkoitettu vastaanottajalle,eikäse saanut varattua aikaa enempääkuin aiottu vastaanottaja tiedonsaannin,reitittämisen tai kohtuullisen ajan kytkemisen aikaansaamiseksi järjestelmän kautta tai verkon välityksellätiedonsiirron sisällön koskemattomana.ei henkilö,joka on tarkoitettu vastaanottajalle,eikäse saanut varattua aikaa enempääkuin aiottu vastaanottaja tiedonsaannin,reitittämisen tai kohtuullisen ajan kytkemisen aikaansaamiseksi järjestelmän kautta tai verkon välityksellätiedonsiirron sisällön koskemattomana.

 

8.Yleiset periaatteet

Best-Component.com Saattaa muuttaa näitäehtoja milloin tahansa.Sinun pitäisi käydätälläsivulla ymmärtääkseni nykyiset ehdot,koska nämäehdot liittyvät läheisesti sinuun.Joissakin näiden termien säännöksissävoi olla joitakin sivuja nimenomaisesti mainituilla oikeudellisilla ilmoituksilla tai termeillävaihdettu.